Loading Events

« Alla utbildningar

Fördjupningskurs i ACT – ACT med compassion

9 maj - 10 maj

Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar på vårt förhållande till oss själva och intresserar sig för hur problematiska tankeprocesser bidrar till mänskligt lidande. ACT har sin vetenskapsfilosofiska förankring i funktionell kontextualism och bygger på inlärningsteoretiska principer. CFT har däremot växt fram ur utvecklingspsykologi, evolutionär teori, affektiv neurovetenskap och buddhistisk meditationsteknik. Trots dessa olikheter har ACT och CFT rört sig närmare varandra de senaste åren och allt fler anser att modellerna kompletterar och berikar varandra.

I den här workshopen får du lära dig hur du kan använda ACT-processerna för att utveckla compassionfärdigheter hos dina klienter med särskilt fokus på människor som kämpar med skam och självkritik. Kursen avser att ge såväl ökad teoretisk förståelse för hur man kan förstå CFT utifrån de centrala processerna i ACT som praktiska färdigheter i att tillämpa denna förståelse i vardagligt psykologiskt arbete. Du kommer också att få konkret vägledning i hur du kan jobba compassionfokuserat utifrån ACT. Upplevelsebaserade övningar kommer att varvas med kliniska exempel, demonstrationer och rollspel.

Målgrupp
För dig som idag har din grund i ACT, eller CFT, och är intresserad av vad den andra metoden kan göra för att berika ditt arbetssätt.

Föreläsare
Sim Jamil
, leg psykolog. Psykologpartners Stockholm

Datum & lokal
Utbildningen hålls den 9-10 maj kl. 9-16 på Luntmakargatan 49, Stockholm.

Pris
5000 kr exkl moms (i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg). Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Kursledare

Sim Jamil

Epost

08 - 20 37 34

Boka utbildningsplats

Fördjupningskurs i ACT, Compassion, Sthlm5 000 kr

Detaljer

Börjar:
9 maj, 2019
Slutar:
10 maj, 2019

Plats

Psykologpartners W&W AB
Luntmakargatan 49 Stockholm, 11140
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden