Loading Events

« Alla utbildningar

Kurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

27 maj - 29 maj

Välkomna till en tre dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Utbildningen hålls av Wilhelm Behrman, legitimerad psykolog inom KBT med gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med relationsproblem och IBCT.

Samlevnadsproblematik är i dag en av de mest förekommande primära eller sekundära problem vuxna personer uppger när de söker hjälp. Behovet av fungerande, evidensbaserade behandlingsmetoder är därför mycket stort.

IBCT är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk KBT och modernt acceptansarbete – en grundläggande tanke är att just acceptans (eller villighet) är en förutsättning för hållbara förändringar. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. På så vis ges perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse, i stället för genom anklagelser och aggression. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplev som problem bli det som faktiskt för parterna samman igen och återskapar den intimitet som har gått förlorad.

För att bryta ständigt återkommande konflikter arbetas det i IBCT till exempel med att hitta nya konstruktiva beteenden som provas, tränas in och utvärderas. En del par behöver bli bättre på att kommunicera med varandra och får därför öva sig i att lyssna och delge varandra sina tankar utan att angripa och såra den andra. Konkret problemlösning är en annan återkommande intervention.

IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar inte bara i parrelationer, utan också i alla slags situationer, till exempel i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, fokus ligger på konkret färdighetsträning genom rollspel.

Utbildare
Wilhelm Behrman, legitimerad psykolog och medlem av MINT
. Wille är 50 år och har två barn. Innan han utbildade sig till psykolog (inriktning: KBT – Kognitiv Beteendeterapi), arbetade han som journalist i press och radio. Parallellt med psykologarbetet arbetar han professionellt som manusförfattare för film och teve. Wille är också föreläsare inom Tillämpad beteendeanalys och Motiverande samtal.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till terapeuter med KBT steg-1, även andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi är välkomna att delta, liksom studerande med KBT-inriktning från grundläggande psykoterapeututbildningar eller psykologprogram.

Plats
Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Pris
7 500: – + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Kurslitteratur
Par i beteendeterapi av Anderbro & Svirsky. Kurslitteraturen ingår inte i deltagaravgiften utan köpes och läses av deltagaren innan kursstart.

Förkunskapskrav
För den deltagare som inte har en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT krävs att man innan kursstart läst boken Beteendets ABC av Törneke & Ramnerö.

Datum & tid
Utbildningen hålls den 27-29 maj kl. 9.00 -16.00

Kursledare

Wilhelm Behrman

Epost

0708-64 85 95

Boka utbildningsplats

IBCT, Stockholm7 500 kr

Detaljer

Börjar:
27 maj, 2019
Slutar:
29 maj, 2019

Plats

Psykologpartners W&W AB
Luntmakargatan 49 Stockholm, 11140
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden