Loading Events

« Alla utbildningar

Specialistkurs för psykologer,
 Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

25 mars - 4 juni

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom Psykoterapi samt Klinisk vuxenpsykologi.

Förkunskapskrav
Förkunskapskraven för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog och har minst grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen.

Kursupplägg
Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

Dag 1: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik

Dag 2: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik

Dag 3: Beteendeanalys i terapirummet – att titta på interaktioner och på sig själv

Hemuppgift till dag 4: Beteendeanalys på eget fall, inklusive analys av eget beteende

Dag 4: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik

Dag 5: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik

Hemtentamen till dag 5: Beteendeanalys på eget fall. Skickas in innan sista tillfället.

Dag 6: Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet.
  • Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten.
  • Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
  • Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram.
  • Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området.

Utbildare
Cecilia Norin
, leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykologpartners Västerås.
Torun Kallings, leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykologpartners Stockholm.

Examinator
Rio Cederlund, fil dr, leg psykolog.

Datum
Kursen hålls den 25, 26 & 27 mars, 7 & 8 maj samt 4 juni

Pris
Priset är 16 500:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Sista anmälningsdag är den 25 februari

Kursledare

Cecilia Norin

Epost

021-440 38 24

Boka utbildningsplats

Specialistkurs,Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning, Sthlm16 500 kr

Detaljer

Börjar:
25 mars, 2019
Slutar:
4 juni, 2019

Plats

Psykologpartners W&W AB
Luntmakargatan 49 Stockholm, 11140
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden