Loading Events

« Alla utbildningar

Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

21 januari, 2019 - 25 mars, 2019

Psykologpartners är glada att erbjuda en specialistutbildning som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning. Utbildningen syftar till att förstå handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på beteendeanalysen.

Som psykologer arbetar vi ofta konsultativt och handleder andra personalgrupper i att utföra socialt arbete och detta är något som inte avhandlas i någon större utsträckning under psykologutbildningen. Denna kurs syftar till att fördjupa kunskapen kring viktiga handledningsfrågor så som hur vi kan stötta individer i en arbetsgrupp att utvecklas professionellt och i hur de bemöter andra, hur de tar hand om sig och sina kollegor och hur de kan hitta sin roll på arbetet.

På Psykologpartners arbetar vi med handledning av en mängd olika professioner och organisationer, exempelvis socialtjänst, polisen, skolor, kriminalvård och HVB-hem. I vårt arbete är beteendeanalysen alltid den grund som vi står på och hur den används i handledning vill vi sprida med denna utbildning.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till legitimerade psykologer som har beteendeanalysen som redskap i sitt arbete och vill fördjupa sina kunskaper i hur detta redskap används i handledning och hur vi kan förstå det som sker i handledning utifrån inlärningsteoretiska principer. Deltagarna ska ha åtminstone ett pågående handledningsuppdrag under utbildningen som examinationsuppgiften baseras på.

Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen och kan tas som en fördjupningskurs inom kliniska specialiteter eller som en breddkurs inom specialiteterna pedagogisk- och arbetslivets psykologi.

Förkunskapskrav
Förkunskapskraven för att delta på kursen är att du har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys.

Kursupplägg
Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

21/1:              Om handledning generellt och beteendeanalys i handledning
Föreläsare: Jenny Evertsson Wallin

4/2:               Beteendeanalys mot tredje part – hur används beteendeanalysen med de handledda?
Föreläsare: Annika Höjman

5/2                Beteendeanalys på handledningssituationen
                       Föreläsare: Annika Höjman

 Hemuppgift till dag 4: Beteendeanalys på eget handledningsärende

4/3              Handledarbeteenden, interventioner utifrån beteendeanalys & praktisk tillämpning
                       Föreläsare: Jenny Evertsson Wallin

5/3              Handledarbeteenden, interventioner utifrån beteendeanalys & praktisk tillämpning
                       Föreläsare: Jenny Evertsson Wallin

Examinationsuppgift till dag 6: Beteendeanalys och intervention på eget handledningsärende

25/3              Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

                      Föreläsare: Jenny Evertsson Wallin och Annika Höjman

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
  • Redogöra för sambandet mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
  • Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för en specifik handledningsgrupp motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
  • Identifiera problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse och analysera hur dessa situationer kan lösas.
  • Illustrera och till viss del omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

Examinator

Examinator är Rio Cederlund Fil. dr, leg. psykolog

Kurslitteratur

  • Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT-perspektiv. Natur och Kultur.
  • Breitholz, E. (2013). Handledningens ABC: Klinisk handledning ur ett KBT-perspektiv. Studentlitteratur.
  • Holmberg, J. & Stalby, M. (2012). Samtal som fungerar. Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring. Natur & Kultur.
  • Artiklar som delas ut av kursledarna.

Kurslitteraturen omfattar ca 800 sidor.

Pris
16 500: – + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material (ej kurslitteraturen) och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Lokal
Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler Engelbrektsgatan 15 i Malmö.

Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart.

 

 

Kursledare

Annika Höjman

Epost

040-630 26 87

Boka utbildningsplats

Handledning utifrån beteendeanalys, Malmö16 500 kr

Detaljer

Börjar:
21 januari, 2019
Slutar:
25 mars, 2019

Plats

Psykologpartners W&W AB
Engelbrektsgatan 15 Malmö, 211 33
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden