Loading Events

« Alla utbildningar

Specialistkurs för psykologer, Psykosocialt arbete i primärvården

14 februari, 2019 - 2 maj, 2019

Det råder en allt större medvetenhet om den stora grupp människor som söker sig till vårdcentral primärt på grund av psykisk ohälsa. Behovet av att utveckla effektiva sätt att organisera det psykosociala arbetet i primärvården är stort. Alltfler psykologer anställs på vårdcentraler idag för att hantera dessa utmaningar. Trycket på primärvården gör att psykologen många gånger ställs inför komplexa utmaningar för att hantera patientflöden och flexibilitet i hur behandling kan bedrivas. Utan ett systematiskt och genomtänkt förhållningssätt riskerar arbetsbelastningen att bli för stor.

Denna utbildning syftar till att ta ett helhetsgrepp kring psykologens roll i primärvården och hjälpa studenten att skapa sig en uppfattning om för- och nackdelar med olika typer av insatser samt hur man själv skulle kunna organisera vården på den vårdcentral man arbetar på.

Primärt syftar utbildning till att du som student ska:

  • Lära dig hur olika former av behandlingsmodaliteter kan fungera och samverka
  • Få kunskap om hur det psykosociala patientflödet på vårdcentral skulle kunna hanteras på ett effektivt sätt

Förkunskapskrav
Förkunskapskraven är att du är legitimerad psykolog och har grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Då delar av utbildningen är problembaserad så är det också önskvärt att du är verksam i eller har erfarenhet av primärvårdsarbete.

Kursupplägg
Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

14 februari:     Organisationsstruktur och patientflöden i primärvården (Mats Dahlin)

15 feb.  f.m.:    Psykologen som ledare för psykosocialt arbete i primärvård (Erik Johnsson)

15 feb e.m.:     Individuell behandling inom primärvården (Maria Lalos)

7 mars:           Samtalsmetod för fokuserade och tidsbegränsade kontakter – FACT (Mats Dahlin)

21 mars:          Internetterapi inom primärvården (Jenny Katalinic)

22 mars:          Gruppbehandling inom primärvården (Maria Lalos)

Examinationsuppgift till dag 6: Skriftlig organisationsskiss i egen verksamhet

2 maj:             Examination: studenternas skriftliga rapporter diskuteras och möjlighet till feedback ges. En bedömningssituation simuleras så att studenten får demonstrera att göra en sortering till lämplig insats.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • redogöra för hur psykosocialt arbete i primärvården kan organiseras samt kommunicera detta på ett förtroendeingivande sätt
  • kunna ta en aktiv roll i utveckling och systematisering av psykologisk behandling inom verksamheten
  • bedöma vårdbehov och planera lämpliga insatser i linje med primärvårdens uppdrag

Datum & lokal
Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.
Datumen är 14-15 februari, 7 mars, 21-22 mars, samt 2 maj

Utbildare

  • Mats Dahlin, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
  • Maria Lalos, leg psykolog
  • Erik Johnsson, leg psykolog
  • Jenny Katalinic, leg psykolog, leg psykoterapeut

Examinator
Rio Cederlund Fil. dr, leg. psykolog

Pris
16 500: – + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 14 januari.

Kursledare

Mats Dahlin

Epost

013-46 55 079

Boka utbildningsplats

Specialistkurs, Primärvård16 500 kr

Detaljer

Börjar:
14 februari, 2019
Slutar:
2 maj, 2019

Plats

Psykologpartners W&W AB
Luntmakargatan 49 Stockholm, 11140
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden