Loading Events

« Alla utbildningar

Specialistkurs för psykologer: Utveckling av grupper och team

12 juni - 3 december

Välkommen till vår specialistutbildning i grupputveckling för psykologer.
Grupputveckling efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv då organisationer i allt större utsträckning organiserar sig i grupper och team. Denna kurs ger studenten en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team.

I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper. Kursen ger också studenten en rad övningar och metoder för att konkret arbeta med grupputveckling. Kursens teoretiska innehåll och metoder bygger på mångårig erfarenhet inom området och utgår från aktuell evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och teamutveckling.

Denna utbildning ger vidare en fördjupad förståelse för gruppers utmaningar i dagens samtid.


Utbildningen syftar till att du som student ska:
– Få fördjupad kunskap i aktuell forskning om grupp- och teamutveckling.
– Få en god förståelse för gruppers utmaningar i privat, ideell och offentlig sektor.
– Kunna planera för, genomföra och utvärdera insatser inom grupputveckling.
– Lära sig att använda kartläggningsinstrumentet TPI, Team Pro Inventory.


Förkunskapskrav

Legitimerad psykolog. Om du har erfarenhet av att arbeta med grupputveckling är det ett plus.


Utbildningsform
Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den praktiska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har tillgång till en arbetsgrupp att genomföra ditt arbete kring.

Du kommer under handledning av kursledare få träna på färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner och övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad och fokuserar på att lära ut konkreta färdigheter.


Kursupplägg
Dag 1: Grupputveckling – en teoretisk översikt. En historisk redogörelse för synen på grupputveckling över tid samt introduktion till den senaste forskningen om grupper, team och grupputveckling.

Dag 2: Kartläggning och datainsamling. Vi fokuserar på uppdragsdefinition och design av olika sätt att kartlägga en grupp. Vi går igenom vanligt förekommande instrument. Introduktion till TPI (Team Pro Inventory). Till dag tre gör deltagaren en egen skattning av en grupp med TPI.

Dag 3: Resultatåterkoppling och interventionsdesign. Diskussion av deltagarnas TPI skattningar, Vi tittar närmare på återkoppling och design av teamutveckling baserat på deltagarnas gruppresultat.

Dag 4: Färdighetsträning i interventioner. Vi jobbar vidare med deltagarnas egna case i mindre grupper utifrån upplägg samt interventioner och övningar Vi går igenom tillitsskapande övningar, målarbete, rollklargöring, team pro workshop (TPW)  och After Action Reviews (AAR). Deltagarna genomför återkoppling och en intervention med sin grupp.

Dag 5: Utvärdering och uppföljning av grupputvecklingsinsatser. Vanligt förekommande hinder och svårigheter med grupputveckling, organisationspsykologens roll vid grupputveckling, etiska dilemman samt utvärdering av grupputvecklingsinsatser. Vi berör också specifikt utveckling av ledningsgrupper.

Dag 6: Examination: Studenternas skriftliga caserapporter diskuteras, feedback ges på varandras innehåll. Examinationen betygsätts med godkänt eller underkänt.


Efter avslutad kurs förväntas studenten:
– Känna till aktuell forskning och modeller för att förstå gruppers utveckling
– Kunna genomföra en grupputvecklingsinsats baserad på en kontextuell kartläggning och analys med hjälp av kartläggningsinstrument.
– Kunna planera och genomföra interventioner för gruppens utveckling baserad på systemteori och inlärningspsykologi.
– Resonera kring specialistpsykologens roll, utmaningar samt etiska dilemman som kan uppkomma vid arbete med grupper/grupputveckling.


Datum & lokal
Dag 1-4 genomförs i på internat i Stockholmsområdet,  dag 5- 6 i Psykologpartners lokaler i Stockholm, Luntmakargatan 49.
Datumen är 12-13 juni19-20 augusti, 8 okt samt  3:e december.
Start 09.00 och avslut 16.00 (Internat) och  09.00-16.30 dag 5,6


Kursledare
Magnus Stalby,
Leg psykolog/organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi, Affärsområdeschef

Arbetar idag som affärsområdeschef för Organisation och Ledarskap i Psykologpartners. Som specialist och organisationspsykolog har han över 19 års erfarenhet från kvalificerat arbete med utveckling ledare, team, ledningsgrupper och organisationer. Han har arbetat både privat och offentligt, nationellt och internationellt. Är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT, har genomgått handledarutbildning (KBT) på Stockholms universitet. Magnus är sedan 2003 medlem av det internationella tränarnätverket i ACT (Acceptance and comitment training), samt sedan 2006 medlem av MINT (Motivational interviewing network of trainers).

Johanna Rådeström
Leg psykolog/ organisationspsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi

Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling, och verksamhetsutveckling. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete


Examinator
Stefan Söderfjäll, fil. dr i psykologi, Umeå.


Kurslitteratur
Holmberg, J & Stalby, M. (2012). Samtal som fungerar. Stockholm: Natur & Kultur.
Edmondsson, A. C. (2012). Teaming.Hoboken: Pfeiffer Wiley
Söderfjäll, S. (2017). To team or not to team(2:a utg.). Stockholm: Type & Tell.
Wheelan, S. (2013). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.
West, M. A. (2012). Effective Teamwork. Practical Lessons from Organizational Research
(tredje utgåvan)
. West Sussex: John Wiley & Sons

+ artiklar som delas ut av kursledarna, ca 800 s totalt


Pris
Grupp och teamutveckling 24 900 kr + moms. Kostnad för internat tillkommer. I priset ingår material och intyg. I avgiften ingår också certifiering i instrumentet TPI utan extra kostnad.


Anmälan
Observera att anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 8 maj 2019

Kursen ges under förutsättning av att den reackrediteras av Psykologförbundet.

Kursledare

Johanna Rådeström

Epost

090-138080

Boka utbildningsplats

Specialistkurs, Utveckling av grupper och team24 900 kr

Detaljer

Börjar:
12 juni, 2019
Slutar:
3 december, 2019

Arrangör

Psykologpartners
Telefon:
031 760 88 20

Plats

Stockholm
Luntmakargatan 49 Stockholm,
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden