Loading Events

« Alla utbildningar

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy, FULLBOKAD

15 januari, 2019 - 14 mars, 2019

Kursen är fullbokad!

Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning. Det här är utbildningen för psykologer som vill få fördjupade kunskaper i psykologisk behandling, genom att integrera ACT på en avancerad nivå.

Utbildningen syftar till att du som student ska:

  • Lära dig om funktionell kontextualism samt Relational Frame Theory (RFT) och dess relevans för vanligt förekommande kliniska frågeställningar.
  • Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT.
  • Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet.

Det är viktigt att betona att ACT är mycket mer än en uppsättning övningar och metaforer som tilldelas klienten. Det är ett förhållningssätt som behöver användas utifrån ett syfte och med givna mål. För att kunna göra detta krävs mycket träning och tillfällen till fördjupade teoretiska diskussioner. Se denna utbildning som ett stort steg på den vägen, även om den inte är slutmålet.

Förkunskapskrav
Förkunskapskraven är att du är legitimerad psykolog, har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys samt har erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling.

Utbildningsform
Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.

Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt som dokumenteras skriftligt och som din beteendeanalys, konceptualisering och ACT-interventioner kan grundas på. Du kommer att under handledning av kursledare få träna färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt använda ACT-terminologi och 
-förhållningssätt.

Upplevelsebaserade moment kommer att ingå i utbildningen. ACT-processer förmedlas bäst när de upplevs. Du kommer därför att lära dig om ACT genom att arbeta med dina egna upplevelser och inre hinder i övningar individuellt och i grupp. Självklart kommer din integritet att respekteras genom att all delgivning i gruppen sker frivilligt. Du får själv uppleva hur man inom ACT arbetar med att öka psykologisk flexibilitet genom arbete med bland annat acceptans, kontakt med nuet och egna värderingar.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Relatera funktionell kontextualism och RFT till klinisk praktik.
  • Analysera och konceptualisera en klients problematik utifrån ACT-modellen.
  • Särskilja de olika ACT-processerna och kunna använda dessa på ett funktionellt sätt i en terapikontakt.
  • Planera och genomföra ACT-interventioner.

Datum & lokal
Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.
Datumen är 15–17 januari+ 12–14 februari+ 14 mars.

Utbildare
Celia Young, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Psykologpartners Göteborg.

Kristoffer Pettersson, leg psykolog, Psykologpartners Stockholm.

Examinator
Jonas Ramnerö, FD, leg psykolog.

Anmälan
Sista anmälningsdagen är en månad innan kursstart.

Kursledare

Celia Young

Epost

031-760 66 71

Detaljer

Börjar:
15 januari, 2019
Slutar:
14 mars, 2019

Plats

Psykologpartners W&W AB
Luntmakargatan 49 Stockholm, 11140
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden