2019-01-23

Frukostseminarium den 27 februari i Göteborg

Linkedin-frukost-OoL-feb19Välkommen till frukostseminarium!

BBS är designat för att hjälpa både chefer och medarbetare att skapa en kultur präglad av vilja och motivation att bete sig säkert.

Föreläsare Anna Russberg delar med sig av sina erfarenheter från både global nivå och större BBS-implementeringar.

Läs mer i Inbjudan Frukostseminarium 27feb 2019

Anmälan senast 22/2 till Maria.andersson@psykologpartners.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka till nyheter

Läs mer om våra affärsområden