Handledning

Handledning av Psykologpartners

shutterstock_139476125

Vi tror på handledning som bygger på vetenskapligt framtagna och testade teorier. Vi vänder oss till dig som arbetar med människor inom fält som psykiatri, omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Vår handledning fokuserar ofta på de ärenden som är aktuella i gruppen men kan även innefatta implementering och processhandledning för gruppen.

Teoretisk grund i handledningen

Vår handledning bygger på modern inlärningsteori, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Det är från dessa teorier begreppen TBA (Tillämpad BeteendeAnalys) och KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) kommer. KBT är den terapeutiska delen medan TBA öppnar för att tillämpa teorierna på flera nivåer.

TBA innebär att vi analyserar samspelet mellan en person och dess omgivning, här och nu. Det kan vara allt från relationen mellan vårdtagaren och den som blir handledd till relationen mellan handledare och handledd. Eftersom varje människa är unik måste analysen vara det också. Därför utgår vi alltid från vetenskapligt bevisade principer men som vi tillämpar på individen och dennes omgivning.

Handledningens innehåll och mål

Självklart utformas handledningen i samråd med handledningsgruppen men här är några exempel på vad vi jobbar med:

  • Ärendehandledning och bemötandefrågor
  • Handledning i olika KBT-metoder där personal har grundutbildning
  • Bemötandefrågor och extrema beteendestörningar
  • Psykoterapihandledning för studenter på psykoterapiutbildningar i KBT.

När du får handledning av oss på Psykologpartners kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiva handledare, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Format

Handledningen sker oftast 1-2 gånger i månaden, längden på mötena varierar men är vanligtvis mellan 90 och 180 minuter. Vi kan träffas individuellt eller i en grupp på 3-10 personer. Alla handledare är legitimerade psykologer med utbildning i TBA och KBT

Etik

Handledarna står under socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation) och följer Sveriges psykologförbund och beteendeterapeutiska föreningens etiska riktlinjer. Handledarna har tystnadsplikt och etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt.

 

 

Läs mer om våra affärsområden