Affärsområdet Klinisk psykologi

Klinisk psykologi

Psykologpartners erbjuder tjänster inom behandling, handledning, utbildning och utredning. Allt vårt arbete sker utifrån empiriskt validerade metoder som har sin teoretiska och filosofiska bas i inlärningspsykologi och funktionell kontextualism. Arbetssättet klinisk beteendeanalys ligger till grund för metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and comittment therapy (ACT) m fl. I affärsområdet jobbar legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter utifrån Psykologförbundets etiska riktlinjer.

Våra behandlingar vänder sig till privatklienter såväl som till företag som erbjuder våra kliniska tjänster för sin personal. Läs mer

Gällande handledning vänder vi oss till personer som arbetar med människor t ex inom psykiatri, omsorg, behandlingshem, kriminalvård, socialtjänst och skola. Handledningen är ofta fokuserad på deltagarnas egna ärenden men kan även innefatta implementering och kvalitetssäkring av nya arbetsmetoder på arbetsplatsen eller processhandledning för gruppen. Basen i vår handledning är tillämpad och klinisk beteendeanalys. Läs mer

Många av Psykologpartners utbildningar, både våra öppna utbildningar och uppdragsutbildningar, har ett kliniskt fokus. Vi driver sedan 2004 egna grundläggande psykoterapiutbildningar och flera av våra kliniska utbildningar är godkända inom specialistordningen för psykologer. Läs mer

En utredning hos Psykologpartners innebär att vi efter grundlig intervju och testning ger pedagogiska och förståeliga svar kring hur olika problem uppstått och hur dessa bäst kan hanteras.

 

 

 

 

Läs mer om våra affärsområden