Kliniska uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar

Psykologpartners genomför uppdragsutbildningar över hela Sverige. Utbildningarna skräddarsys tillsammans med er utifrån era behov och önskemål. Nedan följer beskrivningar på några utbildningar som vi håller regelbundet. Kontakta någon på ditt närmsta kontor så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Vi genomför olika typer av ACT-utbildningar. Både kortare teoretiska utbildningar och lite längre upplevelsebaserade varianter (experiential workshops). Självklart kan utbildningarna anpassas utifrån den målgrupp som ni jobbar med.

Orienteringsutbildning i KBT

Under den fem dagar långa utbildningen går vi igenom grunderna i KBT och hur det tillämpas inom olika områden. I utbildningen ges även en introduktion till tredje vågens KBT såsom ACT. Målet med kursen är att ni ska få en inblick i ett kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt.

Beteendefokuserad Rehabilitering

Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få en introduktion till hur enkla, men effektiva metoder inom KBT kan användas i bedömning och rehabilitering. Utbildningen riktar sig till personal inom Primärvård, Företagshälsovård och liknande verksamheter.

Läs mer: Beteendefokuserad rehab

Samtalsmetod

Utbildningarna riktar sig mot olika arbetsplatser och yrkesgrupper som lärare, behandlingspersonal, vårdpersonal och chefer. De utformas efter organisationens önskemål och behov. Längden varierar mellan 1 och 5 heldagar.

Motiverande samtal

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i MI, med allt från några timmars presentation av vad MI är, till mer omfattande fördjupningskurser för personal som redan har grundutbildning. Vi erbjuder även handledning i metoden en tid efter utbildning för att underlätta implementering i arbetet.

 

Läs mer om våra affärsområden