Umeå

Adressen till kontoret i Umeå är Storgatan 38.

Johanna Rådeström

Leg.psykolog, kontorsansvarig Umeå
Organisationspsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi

johanna.radestrom@psykologpartners.se

090-138080

Benny Larsson

Leg. psykolog

benny.larsson@psykologpartners.se

070-597 77 73

Maria Lalos

Leg. Psykolog

maria.lalos@psykologpartners.se

090-12 02 80

Läs mer om våra affärsområden