Kristofer Vernmark

Kristofer Vernmark

Leg. psykolog
Affärsområdeschef Digital psykologi
Affärsområdeschef Klinisk psykologi

kristofer.vernmark@psykologpartners.se

013-46 51 174

Läs mer om våra affärsområden