Organisation & ledarskap

Organisation & ledarskap

Hur möter vi arbetslivets snabba förändringar och högre krav på effektivitet hållbarhet och lönsamhet?

Organisation och ledarskap arbetar idag med dessa frågor och erbjuder spetskompetens inom organisations- och ledarutveckling. Våra konsulter arbetar idag i hela landet med komplexa utvecklingsuppdrag inom både den privata- och offentliga sektor.

Uppdragen kan vara allt ifrån att utveckla ett modernt funktionellt ledarskap i en kommunalförvaltning, att få ett högspecialiserat team att fungera i industrin till en djupgående förändringsarbete som involverar hela organisationen i ett statligt verk..

Vårt synsätt är baserat på modern inlärnings- och organisationspsykologi, med en metodik har en solid bas i svensk och internationell forskning.

http://www.organisationochledarskap.se/

 

Läs mer om våra affärsområden