Pedagogik och Utveckling

Pedagogik och Utveckling

Pedagogik & Utveckling är en specialistverksamhet inom Psykologpartners som arbetar med personer med olika funktionshinder eller beteendeproblem; oavsett ålder och diagnos. Genom att vända oss till individen, dennes omgivning och verksamheter som riktar sig till individen får vi en helhetsbild som ger bättre resultat. Vi vänder oss bland annat till habilitiering, förskola och skola, personlig assistans, boenden/korttidsboenden, daglig verksamhet, HVB-hem, barn- och ungdomspsykiatri, socialpsykiatri liksom till privatpersoner och familjer.

Med tillämpad beteendeanalys (TBA) och positivt beteendestöd (PBS) ger vi behandling, handledning, utbildning och implementeringsstöd.

Klicka på länken nedan för att komma till vår hemsida

www.pedagogikochutveckling.se

Kom i kontakt med oss:

Annika Säfbom

Annika Sefbom

annika.sefbom@psykologpartners.se

08-450 99 43

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Välj
Göteborg
Helsingborg
Huvudkontoret
Linköping
Malmö
Norrköping
Stockholm
Umeå
Västerås

Läs mer om våra affärsområden