Pedagogik och Utveckling

Pedagogik och Utveckling

Pedagogik & Utveckling är en specialistverksamhet inom Psykologpartners som arbetar med personer med olika funktionshinder eller beteendeproblem; oavsett ålder och diagnos. Genom att vända oss till individen, dennes omgivning och verksamheter som riktar sig till individen får vi en helhetsbild som ger bättre resultat. Vi vänder oss bland annat till habilitiering, förskola och skola, personlig assistans, boenden/korttidsboenden, daglig verksamhet, HVB-hem, barn- och ungdomspsykiatri, socialpsykiatri liksom till privatpersoner och familjer.

Med tillämpad beteendeanalys (TBA) och positivt beteendestöd (PBS) ger vi behandling, handledning, utbildning och implementeringsstöd.

Klicka på länken nedan för att komma till vår hemsida

www.pedagogikochutveckling.se

Läs mer om våra affärsområden