Grundläggande psykoterapiutbildning

Psykologpartners har mångårig erfarenhet av att anordna grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildningen arrangeras i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen, så kallad steg-1. Utbildningen motsvarar de krav som ställs av Socialstyrelsen för att tillgodoräknas inom ramen för specialistutbildningen i psykiatri för läkare och följer Beteendeterapeutiska föreningens kursplan. Utbildningen sträcker sig över 4 terminer.

Utbildningen syftar till att ge en bred och omfattande kunskap om KBT vad gäller teoretiska utgångspunkter, analys och kliniska tillämpningsområden, olika psykoterapeutiska arbetsmetoder samt empirisk forskning.

 

Kontakt

Central samordnare för Psykologpartners Grundläggande Psykoterapiutbilningar:

Cecilia Engblom Rosengren, leg psykolog

Epost: cecilia.engblom.rosengren@psykologpartners.se

Tfn: 08-410 820 09

 

Ansökan

Se nedanstående kursbeskrivningar för mer detaljerad information om utbildningen samt ansökningsprocessen. Ett särskilt ansökningsformulär finns längst bak i prospektet för respektive utbildning.

 

 

 

 

Läs mer om våra affärsområden