Individuell behandling

Individuell behandling utifrån KBT

shutterstock_155790596

Vi på psykologpartners ser fram emot att höra från dig. Alla som jobbar här är utbildade i KBT och brinner för att ge den bästa behandlingen. Om du är nyfiken på våra behandlingsmetoder kan du läsa mer om dem nedan. Du kan också fylla i dina kontaktuppgifter här till höger eller ringa till närmaste kontor, så svarar vi på alla dina frågor direkt. Välkommen.

 


KBTonline

Vi erbjuder behandling via din dator, surfplatta eller telefon. På KBTonline.se kan läsa mer om vad vi erbjuder, samt boka tid för ett första samtal med en psykolog via video. Länk till KBTonline.se

Tillbaka till början på sidan


Kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapeutisk behandling

En KBT-behandling börjar alltid med en kartläggning av klientens problemområde. Därefter inleds en behandling med tonvikt på samspelet mellan individen och omgivningen. Här och nu. Hos Psykologpartners ligger fokus på beteendeförändringar och att öka handlingsfriheten i livet. Vi genomför behandling och bedömning för de flesta psykologiska och psykiatriska tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Behandlingen kan ske individuellt, i grupp, i familj eller med par. Läs mer 

Tillbaka till början på sidan


Parterapi/Familjerådgivning

Vid relationsproblem arbetar vi utifrån den vetenskapligt utvärderade behandlingsformen IBCT (Integrative Behaviour Couples therapy). Målet med terapin är att skapa acceptans för olikheter och att hitta ett förhållningssätt mot varandra som långsiktigt fungerar. Terapiformen passar för alla typer av par, oavsett sexuell läggning eller samlevnadsform. Metoden är också användbar vid andra typer av interpersonella konflikter där parter inte kan komma överens. Läs mer

Tillbaka till början på sidan

shutterstock_138709142


KBT för barn & ungdomar

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och allt fler vill ha hjälp med ångest, nedstämdhet, stress eller andra svårigheter. Psykologpartners erbjuder KBT för barn och unga. Terapin innehåller i stort samma behandlingsmetoder som för vuxna men arbetssättet anpassas efter utvecklingsnivån. Föräldramedverkan är en viktig del av behandlingen, speciellt vid insatser för barn.

Tillbaka till början på sidan

Ångest & panik

Ångest och panik är två helt naturliga känslor som alla människor har erfarenhet av, men för vissa tar ångesten alltför stor plats och styr livet. För att behandla detta så jobbar vi inom KBT ofta med någon form av exponering. Det betyder att klienten gradvis konfronterar det som orsakar ångesten och metoden har visat sig vara väldigt effektivt. Särskilt för klienter med panikångest, tvång och olika former av fobier.

Tillbaka till början på sidan

Depression

En stor del av befolkningen (ca 25 % av männen och 50 % av kvinnorna) blir någon gång i livet deprimerad. När man är deprimerad upplevs allting som tungt och meningslöst. Energin man vanligtvis har är som bortblåst och man finner sig fast i en ond spiral där man bara sjunker djupare och djupare. En vanlig behandling vid depression inom KBT kallas beteendeaktivering och går ut på att man bryter och försöker vända spiralen. Istället för att undvika saker som är jobbiga finner terapeuten och klienten sätt att bete sig på ett mer långsiktigt och förstärkande sätt.

Tillbaka till början på sidan


Stress

Stress kan vara något positivt, en drivkraft, men kan också ta överhanden och påverka våra liv negativt. Stress uppstår när man upplever att de krav man utsätts för överstiger de resurser man har. Påfrestningen kan leda till onda spiraler med allt fler stressbeteenden. Inom KBT arbetar vi med att se dessa spiraler och på olika sätt bryta dem för att ta sig ur stressen.

Tillbaka till början på sidan

Funktionella Psykologiska Utredningar

På uppdrag av sektorer som skola, omsorg, kriminalvård och behandlingshem kan Psykologpartners utföra Funktionella Psykologiska Utredningar. Detta innebär att ett utredningsteam sätts samman utifrån uppdragsgivarens frågeställning, teamet väljer sedan lämpliga utredningsmetoder, till exempel familjesamtal, neuropsykologiska tester, begåvningstester och missbruksutredning. Utredningen resulterar alltid i en skriftlig rapport med konkreta åtgärdsförslag.

Tillbaka till början på sidan

Skärmavbild 2013-12-19 kl. 10.21.40

Intensiv beteendeterapi vid autismspektrumstörning

Psykologpartners erbjuder behandling för små barn (0-7 år) med autismspektrumsvårigheter. Behandlingen är ett strukturerat sätt att arbeta med barnen baserat på tillämpad beteendeanalys (TBA). Behandlingen innehåller minst 30 timmars träning per vecka, sker i hemmet och på förskola och pågår i minst 2 år.

De färdigheter som tränas är de som barn normalt lär sig under sina första levnadsår. Behandlingen ges av föräldrar och assistenter. Vi ger handledning till det team som finns kring barnet och lägger upp en behandlingsplan. Forskningsstöd finns för att barn som får den här typen av hjälp utvecklas märkbart bättre än de som inte får det. För barn som bor i Stockholms län finns möjlighet att få dessa insatser via BanyanCenter.

www.pedagogikochutveckling.se

Läs mer om våra affärsområden